Over stichting SiRa

Als sociaal-maatschappelijk bewogen ouders van de oprichters Adriande, Dolfina en Simon inspireerden zij de kinderen tot het oprichten van stichting SiRa op 6 februari 2003.

Het waren Silas en Rachel Uspessij-Reawaruw die de basis legden waarop de Stichting SiRa wil voortbouwen. In de kleine behuizing van de familie, in kamp Vosschenbosch (1954-1961 nabij Wierden) was er  altijd ruimte voor: Opvang van kampgenoten in nood, activiteiten door en voor jongeren, bemiddeling tussen jongeren en ouders en begeleiden en stimuleren van jongvolwassenen.

De naam stichting SiRa is daarom ook afgeleid van de begin initialen van beide ouders en is opgedragen aan Silas en Rachel.

 

 

De aanleiding tot een bibliotheek project

Tijdens een vakantie-wandeling in 1996 op Ambon, waar vader Silas en moeder Rachel regelmatig verbleven, ging Adriande samen met vader Silas een wandeling maken in het dorp Latta(Hative Besar). Vader Silas maakte dagelijks een wandeling door het dorp, bezocht zieken, ouderen, jonge gezinnen en  was begaan met mensen. Als hij thuis kwam van zijn wandeling, bracht hij verslag uit aan moeder Rachel waarop moeder Rachel met eten of met goederen  een gezin of familie ondersteunde.

  En een coöperatie opgericht (1984-1996) in Latta ten behoeve van dorpsgenoten die geen vaste inkomens hebben.

Dit heeft ook geresulteerd tot het uitdelen van de jaarlijkse kerstpaketten aan gezinnen die onder de ‘armoede grens’ leven.-

 
Ze kwamen oude vrienden en bekenden tegen van Silas, velen waren erg  blij met zijn bezoek. Bij elke ontmoeting maakte hij een praatje,  gaf  mensen een hand, ook al moest hij hiervoor even een heuvel opklimmen. Hij keek hen aan luisterde aandachtig en sprak hen bemoedigende woorden toe. Jong en oud waren erg op hem gesteld, wachten op zijn komst en keken uit naar zijn verhalen. Velen van hen vroegen hem waarom hij na zo'n lange periode weer terug kwam in zijn dorp en zo begaan was met Hative Besar, waarop hij antwoordde: 'jangan pernah lupah negerimu."(red. vergeet nooit de plek waar je vandaan komt).

 

 Tijdens deze wandeling is de basis gelegd van stichting SiRa!

                         “Vergeet je ‘negeri’(streek) niet …”

Betekent voor de stichting SiRa dat waar je ook bent, wie je tegenkomt … aandacht, tijd en zorg, welkome kernwaarden zijn.

 

Terug in Nederland kregen de kinderen een brief van vader Silas en moeder Rachel.

De brief afkomstig van een islamitische student, met het verhaal dat er kerken werden verbrand in Surabaya en andere Javaanse steden.
En of wij als kinderen in Nederland, hier aandacht voor kunnen vragen?

Echter in 1999 waaide het geweld over op de Molukken. Het conflict tussen christenen en moslims escaleerde en heeft vele slachtoffers gemaakt.

In Almelo heeft een gesprek met dr. Otto Mulder, toen predikant van de Grote Kerk in Almelo ertoe geleid dat er aandacht werd geschonken aan het conflict op Ambon.

Met het project van stichting SiRa, werd  het bibliotheek project Latta (2003-2013) als een jeugddiakonale project aangenomen.

 

 

Bestuur

Adriande J. Uspessij BA

voorzitter

grafisch ontwerper

www.a3design.graphics

 

Simon A. Uspessij BA

secretaris

grafisch ontwerper

 

Dolfina D. Uspessij

penningmeester

schoenen ontwerper

 

Adviseur

dr. Otto Mulder

emeritus predikant

 

 

 

werkwoordwerkt

over SiRa

 

SiRa:

"De tijd, ruimte en zorg voor je tegenover"

SiRa zoekt:

Bibliotheek
's ochtends:

Kinderen die net van school komen, bezoeken de bieb.

KatakerjaKata | WerkwoordWerkt